PRZEMYSŁ NA MIARĘ CZASU

MANUFAKTURA

Potęga maszyn z Łubianki - pod Toruńskiej miejscowości. 

 

 

 

 

 

PROJEKTY 

Zapytania ofertowe

POSTĘPOWANIE OFERTOWE NR 1/MANUF/121/2019 Pobierz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MANUF/121/2019 Pobierz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ NR MFM/BR/1/2019 Pobierz

Opracowanie prototypów modułowych wycinarek plazmowych do blach wraz z systemem ich pakowania w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,

Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje,

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu: 1038119,50 PLN

Kwota dofinansowania: 677707,50 PLN

 

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia: 2019-04-01

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: 2019-10-31

 

 

Copyright by MANUFAKTURA 2017 

Stwórz własną stronę - kliknij tutaj