PRZEMYSŁ NA MIARĘ CZASU

MANUFAKTURA

Potęga maszyn z Łubianki - pod Toruńskiej miejscowości. 

 

 

 

 

 

Zapytania ofertowe

POSTĘPOWANIE OFERTOWE NR 1/MANUF/121/2019 Pobierz

 

POSTĘPOWANIE OFERTOWE NR 1/MANUF/121/2019 Pobierz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MANUF/121/2019 Pobierz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MANUF/121/2019 Pobierz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MANUF/121/2019 Pobierz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MANUF/121/2019 - status z dnia 19.08.2019r. po zmianach Pobierz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MANUF/121/2019 - unieważnienie postępowania Pobierz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MANUF/121/2019 Pobierz

 

"Opracowanie prototypów modułowych wycinarek plazmowych do blach wraz z systemem ich pakowania" w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,

Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje,

Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu: 1038119,50 PLN

Kwota dofinansowania: 677707,50 PLN

 

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia: 2019-04-01

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: 2019-10-31

 

 

"Opracowanie prototypu systemu automatycznej analizy i agregacji problemów serwisowych" w ramach projektu Funduszu Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu: 100000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 80000,00 PLN

 

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia: 2019-09-02

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: 2020-03-27

 

 

"Opracowanie prototypu elektronicznego nadajnika sygnałów (enkodera) o niezależnej konstrukcji" w ramach projektu Funduszu Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu: 100000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 80000,00 PLN

 

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia: 2019-09-02

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: 2019-12-31

Copyright by MANUFAKTURA 2017 

Stwórz własną stronę - kliknij tutaj